HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNThái Văn Quyền
ĐT: 0908 131 884

thaianhtaicoltd@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Tỷ Giá

Tháng Hai 18, 2018, 7:24 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 17,439.63 17,544.90 18,159.55
CAD 17,539.15 17,698.44 18,391.89
CHF 23,662.81 23,829.62 24,763.31
DKK - 3,650.96 3,862.93
EUR 27,401.73 27,484.18 28,447.03
GBP 30,745.63 30,962.37 32,047.08
HKD 2,823.86 2,843.77 2,961.11
INR - 347.83 370.84
JPY 205.20 207.27 214.53
KRW 19.04 20.04 21.85
KWD - 74,517.63 79,447.32
MYR - 5,655.68 5,877.28
NOK - 2,795.38 2,957.68
RUB - 386.64 441.99
SAR - 5,961.09 6,355.45
SEK - 2,750.40 2,892.67
SGD 16,742.97 16,861.00 17,486.63
THB 697.61 697.61 745.53
USD 22,665.00 22,665.00 22,735.00

Đăng ký nhận tin mới

Bàn thờ ông địaban tho ong dia

Dầu Nhũ Tương Máy CNC

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL HOTNING 70
Đăng ngày 28-10-2017 07:53:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL HOTNING 70 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh…GIA CÔNG MÀI THÉP

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 70CN
Đăng ngày 28-10-2017 07:50:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 70CN là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh…VG17 QUY TRÌNH CẮT

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 60N3
Đăng ngày 28-10-2017 07:48:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 60N3 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh…VG12 QUY TRÌNH CẮT

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 300TB
Đăng ngày 28-10-2017 07:45:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 300TB là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh…VG28 QUY TRÌNH VÓT

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 2228
Đăng ngày 28-10-2017 07:43:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 2228 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh…VG28 QUY TRÌNH TIỆN

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 2221
Đăng ngày 28-10-2017 07:39:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI KHÔNG PHA NƯỚC SHL FOUNT CUT 2221 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, chuốt, khoan lỗ sâu, mài rãnh… VG21 QUY TRÌNH CẠO PHÔI.

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI PHA NƯỚC SHL SAMSOL V1
Đăng ngày 28-10-2017 07:37:00 PM
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI PHA NƯỚC SHL SAMSOL V1 là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo.

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S9G
Đăng ngày 28-10-2017 07:35:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S9G là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo.

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S701V
Đăng ngày 28-10-2017 07:33:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S701V là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Gia công nhôm

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S701L
Đăng ngày 28-10-2017 07:31:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S701L là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Gia công nhôm.

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401J
Đăng ngày 28-10-2017 07:30:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401J là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Gia công mài thép hợp kim

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401G
Đăng ngày 28-10-2017 07:28:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401G là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Gia công mài thép hợp kim.

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401AC
Đăng ngày 28-10-2017 07:25:31 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL S401AC là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Gia công mài thép hợp kim.

DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL K F3HV
Đăng ngày 28-10-2017 07:23:00 PM
DẦU CẮT GỌT PHA NƯỚC SHL SAMSOL K F3HV là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo.

DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL K7E
Đăng ngày 28-10-2017 07:21:00 PM
DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL K7E là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Cắt thép hợp kim nhôm, đồng và hợp kim kẽm

DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL F17V
Đăng ngày 28-10-2017 07:17:00 PM
DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL F17V là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo

DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL EF 150H
Đăng ngày 28-10-2017 07:14:00 PM
DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL EF 150H là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo

DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL EIH
Đăng ngày 28-10-2017 06:50:00 PM
DẦU CẮT GỌT SHL SAMSOL EIH là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước tạo nhũ, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp, không chứa nitril, phenol và Clo. Dùng cắt thép hợp kim.

1 2  Trang sau