DẦU BÁNH RĂNG SHL GEAR 68
Đăng ngày 29-10-2017 Lúc 04:48'- 146 Lượt xem

 DẦU BÁNH RĂNG SHL GEAR 68 là loại dầu chịu cực áp cao, chuyên dùng bôi trơn bánh răng công nghiệp có tải trọng nặng.

Đặc tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dầu đáp ứng được tiêu chuẩn: DIN 51517 – Part 3, AGMA 9005 – D94, US Steel 225, David Brown Type E.

Ứng dụng

Thông số kĩ thuật

Các chỉ tiêu

Phương pháp thử

100

150

220

320

460

680

Tỷ trọng 15oC (Kg/l)

ASTM D 4052

0.85-0.90

0.85-0.90

0.85-0.90

0.85-0.90

0.85-0.90

0.85-0.90

Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s)

ASTM D 445

95-110

140-160

210-230

310-330

470-490

660-700

Chỉ số độ nhớt (VI)

ASTM D 2270

Min 95

Min 95

Min 95

Min 95

Min 95

Min 95

Nhiệt độ đông đặc (oC)

ASTM D 97

Max -15

Max -12

Max -12

Max -9

Max -9

Max -9

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC)

ASTM D 92

Min 200

Min 200

Min 200

Min 220

Min 220

Min 220

Tải trọng FZG A/8.3/90

ASTM D 5182

Min 12

Min 12

Min 12

Min 12

Min 12

Min 12

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).

Bảo quản và an toàn

Bao bì